La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Arxiu històric notícies

La Fundació Món Rural cerca talent i coneixement per editar el segon número de la revista Temes Rurals

La crida d’articles s’orienta a persones amb un perfil acadèmic i professionals que desenvolupin la seva tasca al voltant de la ruralitat

Després de l’exitós primer número de la revista Temes Rurals, que ha tingut un gran impacte i bona acollida en els àmbits acadèmic i mediàtic, la Fundació Món Rural ja prepara el segon número amb la voluntat d’incorporar més expertesa. Per aquest motiu ha posat en marxa una crida d’articles orientada a persones amb un perfil acadèmic que hagin basat la seva investigació o part d’aquesta en algun aspecte que encaixi en els eixos temàtics de la revista. També podran publicar a la revista persones que treballin en diferents entitats, públiques o privades, que desenvolupin la seva activitat al voltant de la ruralitat.

Es podran presentar articles fins el 15 de maig de 2019, i una comissió tècnica decidirà els articles que s’inclouran en aquest segon número i informarà als autors. Els articles que es presentin han de ser inèdits i s’han de fer arribar a eduard.trepat@fmr.cat i els seleccionats rebran una aportació de 200 euros per a la seva publicació.

Temes Rurals s’estructura en cinc eixos temàtics: “Persones i activitat econòmica”, “Paisatges i ecosistemes”, “Alimentació i sector primari”, “Art patrimoni i cultura rural” i “Innovació i Desenvolupament Rural”. Aquesta classificació temàtica permet abordar de forma clara i ordenada els projectes més importants relacionats amb la ruralitat, tot difonent la tasca científica sobre el món rural, creant una xarxa d’experts i incentivant la investigació sobre aquestes temàtiques.

Pel que fa a l’eix “Persones i activitat econòmica” es busquen articles sobre temes com la inclusió, la igualtat de gènere, l’educació i l’escola, el despoblament, el turisme en zones rurals, l’associacionisme, la participació ciutadana, entre altres. En referència a l’eix “Paisatges i ecosistemes”, es poden presentar treballs sobre nous conceptes de paisatge, el vincle entre paisatge i turisme, el canvi climàtic, les energies renovables, la gestió de l’aigua, la qualitat del sòl, l’ordenació territorial, la mobilitat, el transport públic, les infraestructures en general, entre altres. Pel que fa a l’ambit “Alimentació i sector primari”, es busquen articles sobre temes com el consum d’aliments ecològics, productes km0, els incendis forestals, les pastures, innovació en producció de diferents conreus, la modernització del regadiu, la transhumància, els purins i el seu aprofitament, les piscifactories, llicències de pesca,  entre altres. Sobre l’eix “Art, patrimoni i cultura rural”, es poden presentar treballs sobre el patrimoni arquitectònic, les associacions culturals, les representacions culturals, els museus, els centres d’interpretació, entre altres.  I per últim, en relació a la línia “Innovació i Desenvolupament Rural”, es busquen articles sobre temes com el Programa de Desenvolupament Rural, les ajudes europees, el programa Leader, el Feader, la Política Agrària Comuna (PAC) i articles que tractin sobre experiències d’èxit derivades d’aquestes temàtiques.

 

Consulta més informació i les normes de publicació.

Check more information and the publication rules. 

Vérifiez plus information et les normes de publication.